0.1 Jak s dokumentem pracovat

Stránky jsou generovány podle rejstříku, který tvoří příští podkapitolu a který můžete rozkliknout v levém menu. V každé sekci je nejprve uveden základ problematiky, který potřebuje uživatel znát a potom podrobnější výklad a odborné tipy.

Pokud se tedy čtenář zajímá např. jen o to, jak se má zaregistrovat v Jabberu, najde rychlý návod v úvodu sekce Jabber. Pokud mu však tento návod nepostačuje, měl by se podívat na nastavení při registraci v popisu jeho konkrétního klienta.

Občas se v textu vyskytnou poznámky, vycházející především z osobní zkušenosti autora, které jsou někdy tipem k tématu, jindy povšechní nedůležitý komentář. Co si z nich čtenář vezme, je jen na něm.