The Jabber wizard

Průvodce světem Jabberu

tvrdiaak

mail: tvrdiaak 

verze 2.1.1, 2005-02-24


Obsah

0. Úvod
0.1 Jak s dokumentem pracovat
1. 1. Jabber
1.1 Co je Jabber?
1.2 Proč Jabber?
1.2.1 Otevřenost
1.2.2 Standard
1.2.3 Osvědčenost
1.2.4 Decentralizace
1.2.5 Bezpečnost
1.2.6 Rozšiřitelnost
1.2.7 Flexibilita
1.2.8 Transporty
1.2.9 Zdroje
1.3 Jak na to?
1.3.1 Výběr klienta
1.3.2 Výběr serveru
1.3.3 Registrace
1.3.4 Test spojení
1.3.5 Posílání zpráv, IM
1.3.6 Konference, Diskuze (Groupchat)
1.3.6.1 Používané akronymy
1.3.6.2 Příkazy chatu
1.3.7 Jabber adresář, JUD
1.3.8 Vizitka, vCard
1.3.9 Roster
1.3.10 Autorizace
1.3.11 Transporty, brány
1.3.11.1 Transporty do jiných IM sítí
1.3.11.2 Transport SMTP
1.3.11.3 Transport SMS
1.3.12 Připojení přes restrikce
1.3.12.1 Proxy
1.3.12.2 Firewall
1.3.12.3 Tunel
1.4 Zázemí
1.4.1 Historie
1.4.2 Lidé, organizace
1.4.3 Komunikace
1.4.4 Protokol
1.4.5 Jádro protokolu
2. 2. Klient
2.1 Just Another Jabber Client (JAJC)
2.1.1 Přehled vlastností
2.1.2 Stáhnutí, instalace, spuštění, registrace
2.1.2.1 Řešení problémů s připojením
2.1.2.2 Pokročilá nastavení
2.1.3 Hlavní okno
2.1.3.1 Pop-up menu
2.1.4 Hlavní menu
2.1.4.1 Přidat kontakt
2.1.4.2 Najít kontakt
2.1.4.3 Registrovat službu
2.1.4.4 Import kontaktů
2.1.4.5 Poslat zprávu
2.1.4.6 Připojit/Vytvořit diskuzi
2.1.4.7 Today correspondets
2.1.4.8 Nástroje
2.1.4.8.1 Nastavení
2.1.4.8.2 Zprávy
2.1.4.8.3 Popups
2.1.4.8.4 PGP
2.1.4.8.5 Seznam
2.1.4.8.6 Security
2.1.4.8.7 Zvuky
2.1.4.8.8 Vzhled
2.1.4.8.9 Spouštění
2.1.4.8.10 Spec
2.1.4.8.11 Groupchat
2.1.4.8.12 Hotkeys
2.1.4.8.13 Hidden users
2.1.5 Zpráva
2.1.6 Rozhovor
2.1.7 Konference
2.1.8 Jabber Browser
2.1.9 Novinky
2.2 PSI
2.2.1 Stáhnutí, instalace, spuštění, registrace
2.2.2 Vlastnosti nového účtu
2.2.3 Hlavní okno
2.2.4 Služby a brány
2.2.5 Kontakty
2.2.6 Nastavení PSI
2.2.7 Skupinová komunikace
2.2.8 PSI s asymetrickým šifrováním na Windows 2003/XP/2k
2.3 Exodus
2.3.1 Stáhnutí, instalace, spuštění, registrace
2.3.2 Hlavní okno
2.3.2.1 Pop-up menu
2.3.3 Hlavní menu
2.3.3.1 Options
2.3.3.1.1 System Options
2.3.3.1.2 Roster Options
2.3.3.1.3 Roster Group Options
2.3.3.1.4 Subscription Options
2.3.3.1.5 Fonts and Colors
2.3.3.1.6 Window Layouts
2.3.3.1.7 Window Options
2.3.3.1.8 Notification Options
2.3.3.1.9 Message Options
2.3.3.1.10 File Transfer Options
2.3.3.1.11 Auto Away Options
2.3.3.1.12 Notification Keywords
2.3.3.1.13 Blocked Contacts
2.3.3.1.14 Presence Options
2.3.3.1.15 Connection Options
2.3.3.1.16 Application Plugins
2.3.4 Zpráva
2.3.5 Chat
2.3.6 Conference
2.3.5 Jabber Browser
2.4 cMessenger
2.4.1 Stažení, instalace, spuštění, registrace
2.4.2 Popis funkcí
2.4.2.1 Připojit
2.4.2.2 Nastavení
2.4.2.3 Kontakt list
2.4.2.4 Čtení a posílání zpráv
2.4.2.5 Zamknutí a odemknutí kláves
2.4.2.6 Historie zpráv
2.4.2.7 Změna uživatelského statusu
2.4.2.8 Nastavení aplikace během připojení
2.4.2.9 Odpojení, konec aplikace
2.5 Business Instant Messenger
2.5.1 Stažení, instalace, spuštění, registrace
2.5.2 Hlavní okno
2.5.2.1 Pop-up menu
2.5.2.2 Hlavní menu
2.5.2.2.1 Preferences
2.5.3 Chat
2.5.4 Konference
3. 3. Server
3.1 Stáhnutí, instalace
3.1.1 Linux
3.1.2 Windows
3.2 Konfigurace
3.3 Spuštění
4. 4. Utility
4.1 Jogger
4.2 ChatBot
4.3 RSSBot
4.4 X-Weather
4.5 WebBot
4.6 Stavíme si robota
4.6.1 Pokročilejší nastavení
4.6.2 Vlastní plugin
5. 5. Download
6. 6. Linky
7. 7. Informace
7.1 Zdroje
7.2 Propagace
7.3 Autor
7.4 Poděkování
7.5 Licenční ujednání

Seznam obrázků

1. Logo stránky
1.1. Konference
1.2. Nastavení klienta pro přístup za firewallem
1.3. Pár agentů
1.4. SMS a Maily v rosteru
1.5. Připojení více zdrojů zároveň
1.6. Co který server umí?
1.7. Registrace účtu
1.8. Funkce echo
1.9. Poslání zprávy
1.10. Konference
1.11. Použití /me v konferenci
1.12. Vyhledávání v JUD
1.13. Vizitka
1.14. Přidání kontaktu
1.15. Potvrzení autorizace
1.16. Transport na ICQ
1.17. SMS odeslána...
1.18. Připojení přes proxy server
1.19. Nastavení klienta pro přístup za firewallem
1.20. Komunikace v Jabberu
2.1. Spuštění JAJCe
2.2. Aplikace příkazu PING
2.3. Proxy settings
2.4. Připojení přes IP
2.5. Spuštění JAJCe
2.6. Připojení přes IP
2.7. Změna jazyka
2.8. Změna skinu
2.9. Pop-up menu
2.10. Okno historie zpráv
2.11. Zrušení autorizace
2.12. Hlavní menu
2.13. Dialog přidat kontakt
2.14. Dialog autorizace
2.15. Výsledek hledání
2.16. Registrace
2.17. Registrace JUD
2.18. Registrace proběhla úspěšně
2.19. Import kontaktů z jiného účtu
2.20. Adresát zprávy
2.21. Identifikace konference
2.22. Dnešní korespondenti
2.23. Menu Nástroje
2.24. Nepoužívané kontakty
2.25. Nastavení - Zprávy
2.26. Nastavení - Popups
2.27. Nastavení - PGP
2.28. Nastavení - Seznam
2.29. Nastavení - Security
2.30. Nastavení - Zvuky
2.31. Nastavení - Vzhled
2.32. Nastavení - Spouštění
2.33. Nastavení - Spec
2.34. Nastavení - Groupchat
2.35. Nastavení - Hotkeys
2.36. Nastavení - Hidden Users
2.37. Okno zprávy
2.38. Příjem kontaktu
2.39. Příjem linku
2.40. Okno rozhovoru
2.41. Okno konference
2.42. Pozvánka do konference
2.43. Owner's form
2.44. Jabber browser
2.45. Novinky (Headlines)
2.46. Volba Profilu
2.47. Nový Profil
2.48. Přidat účet
2.49. Registrace
2.50. Účet
2.51. Připojení
2.52. Připojení za proxy či firewallem
2.53. Detaily
2.54. Nastavení
2.55. Hlavní okno
2.56. Hlavní menu
2.57. Procházení služeb
2.58. Registrace
2.59. Hlavní menu
2.60. Přidání kontaktu
2.61. Přidání kontaktu z ICQ
2.62. Doplnění JID
2.63. Autorizace
2.64. Application
2.65. Chat
2.66. Events
2.67. Status
2.68. Advanced
2.69. Groupchat
2.70. Nastavení pro šifrování
2.71. Výber klíč
2.72. Tajný klíč
2.73. Zadání hesla
2.74. Přidělit klíč protistraně
2.75. Veřejný klíč
2.76. Zapnutí šifrování
2.77. Šifrovaná komunikace
2.78. Instalace
2.79. Účet
2.80. Hlavní okno
2.81. File Transfer Manager
2.82. Pozvánka do konference
2.83. Vizitka
2.84. Výběr konference
2.85. Definice statusu
2.86. System Options
2.87. Roster Options
2.88. Roster Group Options
2.89. Subscription Options
2.90. Fonts and Colors
2.91. Window Layouts
2.92. Window Options
2.93. Notification Options
2.94. Message Options
2.95. File Transfer Options
2.96. Auto Away Options
2.97. Notification Keywords
2.98. Blocked Contacts
2.99. Presence Options
2.100. Connection Options
2.101. Application Plugins
2.102. Okno zprávy
2.103. Okno Chatu
2.104. Okno konference
2.105. Owner's form
2.106. Jabber Browser
2.107. cMessenger
2.108. Nastavení cMessengeru
2.109. Kontakty
2.110. Přijatá zpráva
2.111. Komunikace
2.112. Zamknutí kláves
2.113. Přihlášení v BIM
2.114. Hlavní okno
2.115. Přidat kontakt
2.116. Hledání
2.117. Posílání souborů
2.118. Massage Log
2.119. Profile
2.120. Definice konference
2.121. Observers
2.122. Informace o serveru
2.123. Nastavení - Gateways
2.124. Nastavení - Personal
2.125. Nastavení - Spojení
2.126. Nastavení - Přenášení souborů
2.127. Nastavení - Zprávy
2.128. Nastavení - BlackList
2.129. Nastavení - Zdroje
2.130. Nastavení - Roster
2.131. Nastavení - Zvuky
2.132. Nastavení - Status
2.133. Nastavení - Bezpečnost
2.134. Nastavení - Služby
2.135. Okno chatu
2.136. Okno konference
3.1. Server nainstalován
3.2. Server spuštěn
4.1. Odeslání příspěvku Joggeru
4.2. ChatBot Hauzie
4.3. Práce s RSS robotem
4.4. Počasí v rosteru
4.5. WebBot na mé osobní stránce
7.1. Banner 468x60 - vzorek žárovka
7.2. Banner 468x60 - vzorek světlo
7.3. Banner 88x31

Seznam tabulek

1.1. Akronymy
1.2. Namespace konverzace
1.3. Hodnoty přítomnosti