7.4 Poděkování

Děkuji:

Chovám k nim za jejich pomoc veliký respekt. Tím větší, že vše udělali zcela zadarmo.

Což nás přivádí k licenčním podmínkám této dokumentace.