Kapitola 7. 7. Informace

Obsah

7.1 Zdroje
7.2 Propagace
7.3 Autor
7.4 Poděkování
7.5 Licenční ujednání