4.6.1 Pokročilejší nastavení

Architektura ChatBota je modulová. V praxi to znamená, že máme určité jádro, starající se o samotnou komunikaci a pak různé pluginy s konkrétními funkcemi. Činnost robota je řízena událostmi. Díky tomu je velice snadné si ho upravit k obrazu svému - upravit nebo odstranit stávající funkce nebo přidávat nové. Stačí k tomu elementární znalosti programování a konkrétně Perlu.

Asi první, co bude třeba, je změnit si heslo, aby někdo nemohl našeho robota zneužívat. V config.xml máme sekci <password>masterpassword</password>, kam zadáme nové. Pro určité pluginy můžete navíc nastavit vlastní heslo, aby se zvýšila bezpečnost.

Dalším krokem je povolit potřebné funkce pro konkrétní místnost. K těmto funkcím je totiž zaregistrovaný příznak, zda se mají nebo nemají v tom či onom kanále spouštět. Příkazem "!flags heslo" si vypíšeme seznam těchto příznaků a "!tog heslo příznak" jeden po druhém nebo více najednou povolíme.

V sekci <load> můžeme mazáním nebo komentováním příslušných pluginů zrušit funkce, které nepotřebujeme.

Pokud nám ChatBot běží pod windows a chceme-li použít zaznamenávání historie komunikace, je nutné pozměnit soubor log.pl v adresáři /plugins. Využívá totiž linuxový systémový příkaz pro tvorbu adresáře mkdir a jako parametr cestu s linuxovým oddělovačem / místo windowsového \. Celý blok od řádku 131 by proto měl vypadat takto:

  my $filename = $config{plugins}->{log}->{publiclogs};
  $filename = $config{plugins}->{log}->{privatelogs}
  if &CheckFlag($channel,"log-private");
  system("md $filename") if !(-e $filename);
  $filename .= "\\".$jid->GetServer();
  system("md $filename") if !(-e $filename);
  $filename .= "\\".$jid->GetUserID();
  system("md $filename") if !(-e $filename);
  $filename .= "\\$year-$mon-$mday.html";

Chceme-li, aby se nám v prohlížeči automaticky zobrazovala dobře čeština, zadáme ještě řádek $header .= "<meta content=\"text/html; charset=utf-8\" http-equiv=\"Content-Type\" />\n"; do definice hlavičky html souboru.