4.2 ChatBot

ChatBot je jméno jednoho konkrétního robota, ale vzhledem k výstižnosti tohoto označení jej použiji pro veškeré konverzační roboty.

ChatBoti využívají umělé inteligence (moduly ALICE nebo ELIZA) pro zprostředkování konverzace, nejčastěji v konferencích. Někteří roboti jsou opravdu hloupoučtí, ale u jiných je těžké i po delší diskuzi rozpoznat, zda se jedná o robota či člověka. Kromě klasického odpovídání na zprávy mívají tito roboti také možnost nadefinovat pozdrav při přihlášení určitých nicků do konference.

Ale tím rozhodně výčet funkcí nekončí. Většina robotů má také funkce informační. Mohou například zaznamenávat historii konference, poradit, kdy byl v konferenci viděn ten a ten člověk, zrekapitulovat co ten a ten řekl, informovat a aktuálním čase atd.

Jedním z těch propracovanějších robotů je Marvin. Kromě toho, že z každého rozhovoru stále učí, jak má odpovídat apod., má také spoustu dalších funkcí. Umí zobrazit informace o počasí podle meteorologického kódu města, čas zvoleného uživatele podle jeho časové zóny, překládat v reálném čase zprávy určitého uživatele do zvoleného jazyka, vyhledávat googlem, zjišťovat kurz zadaného indexu a tak dále. Můžete využít existující instalaci robota, nebo za investici kolem $300 si pořídit vlastní.

Obrázek 4.2. ChatBot Hauzie

ChatBot Hauzie