3.3 Spuštění

...pokračuje Michal Švamberg:

V rychlosti jen něco málo o spušt€›ní serveru. I když jsme do konfiguračního souboru vložili doménové jméno serveru, doporučuje se jej také uvést za parametrem -h. Druhý šikovný parametr je -D, který vyvolá debug režim. Pro náš fiktivní stroj bychom mohli spustit server následovně:

cd /directory/jabber/jabber-1.4.1/

./jabberd/jabberd -h jabbricek.cz

Provozní informace se ukládají implicitně do adresáře ./spool/ podle jednotlivých služeb (agentů). Standardně jsou k dispozici i dva logy s příponou .log, které obsahují informace o běhu serveru.

A ještě rychleji o windows. V nabídce Start-Programy máte skupinu JabberD, kde můžete spustit konzolové okno JabberD, ve kterém se vám budou zobrazovat veškeré důležité informace, nebo JabberD (debug output), kde uvidíte veškeré procesy a xml komunikaci.

Obrázek 3.2. Server spuštěn

Server spuštěn

A to je všechno. Věřte tomu nebo ne, takhle moc je to jednoduché.