3.2 Konfigurace

Pro plnou funkčnost serveru (pochopitelně bez jakýchkoliv služeb, transportů apod.), stačí v jabber.xml změnit prakticky hned na začátku host z localhost na ip adresu nebo doménové jméno počítače. Samozřejmě, chcete-li komunikovat s celým internetem, ne jen v rámci lokální sítě, musí být ip adresa veřejná. Důležité je použít takový textový editor, který ukládá na konci řádku LF, protože když se uloží CR nebo CRLF, JabberD nedokáže konfiguraci načíst a tak nenaběhne.

Pro bližší seznámení s konfigurací serveru si opět vypůjčíme článek Michala Švamberga - svamberg (zavináč) civ (tečka) zcu (tečka) cz ze serveru http://www.root.cz:

Celá konfigurace se provádí v souboru jabber.xml a to včetně agentů. Existuje ještě možnost provozovat jednotlivé služby odděleně (v tom případě jsou odděleny také konfigurační soubory), ale nám bude bohatě stačit "monolitická" konfigurace.

Pokud použijeme při startu démona přepínač -h, nemusíme na konfigurační soubor ani sáhnout, ale to není zrovna nejsprávnější přístup, a tak nastavíme v sekci <service id="sessions"> úplné doménové jméno našeho serveru (pro náš příklad to bude jabbricek.cz).

Je doporučováno přepsat ještě uvítací hlášení uvozené tagem <welcome> a nastavit část týkající se administrátora (začíná tagem <admin>). Také je dobré přepsat i ostatní texty, jako jsou informace o serveru - <vCard> nebo informace vypisující se při zakládání nového konta - <register notify="yes">.

V sekci <browse> jsou umístěny informace o jednotlivých službách (agentech). Informace uložené v této sekci se potom vypisují uživateli v jeho klientovi. Pro náš případ s ICQ bychom zde přidali:

<service type="icq" jid="icq.jabbricek.cz" name="ICQ Transport">
 <ns>jabber:iq:gateway</ns>
 <ns>jabber:iq:register</ns>
 <ns>jabber:iq:search</ns>
</service>

To byla informace pro klienta o poskytované službě, my však potřebujeme ještě přidat do konfiguračního souboru informaci pro server, jak má zacházet se zprávami, které přijdou s identifikací icq.jabbricek.cz, a komu je má předat. Tato informace by se pro náš případ s ICQ zapsala takto:

<service id="icq.jabbricek.cz">
 <icqtrans xmlns="jabber:config:icqtrans">
  <instructions>Please enter your ICQ number ...</instructions>
  <search>Search for ICQ users</search>
  ...
 </icqtrans>
 <load>
  <icqtrans>./icq-transport-0.9/icqtrans.so</icqtrans>
 </load>
</service>

A takto velmi podobně je to i pro ostatní agenty. V konfiguraci lze samozřejmě nastavit daleko více, ale to už bych překračoval rámec tohoto článku. Pokud konfigurační soubor bude obsahovat překlep nebo jinou chybu, démon se nespustí.