2.5.3 Chat

Obrázek 2.135. Okno chatu

Okno chatu

Okno chatu asi nijak nepřekvapí. Zcela nahoře menu, pod tím zobrazovací pole, lišta nástrojů, zadávací pole, tlačítka pro odeslání zprávy či zavření okna a stavová lišta. Základní funkce jsou shodné jako v JAJCu, takže je tu nebudeme znovu omílat. Zmiňme jen tři pravá tlačítka na nástrojové liště. Snadno se vám jimi zpřístupní funkce posílání souborů, mazání obsahu okna a blokování tohoto kontaktu.

Funkce menu jsou také docela očakávané. Ze skupiny File můžete historii ukládat a tisknout, měnit status a zavřít okno. V edit jsou kromě klasických nástrojů Cut, Copy, Paste a Clear All dostupné nástroje pro přidání i blokování kontaktu, editaci naší vCard a Preferences. V menu View máme vCard kontaktu a Message Log. V Tools můžeme zvát kontakt do konference, poslat mu soubor a povolit Enter (víceřádkové zprávy). A konečně menu Help otevírá online nápovědu.