2.5.2.2.1 Preferences

Okno nastavení má společný levý sloupec pro výběr oblasti nastavení. První skupina je Gateway, kde si vyberete příslušný transport, který chcete zaregistrovat nebo odregistrovat.

Obrázek 2.123. Nastavení - Gateways

Nastavení - Gateways

Další skupina je personal, kde měníte své osobní nastavení, především jak reagovat na autorizační požadavky, automatický stav Away, parametry připojení (definice proxy apod.), parametry přenášení souborů, parametry okna zpráv, blacklist, zdroje, vzhled rosteru, přiřazení zvuků a definice statusů.

Obrázek 2.124. Nastavení - Personal

Nastavení - Personal

Obrázek 2.125. Nastavení - Spojení

Nastavení - Spojení

Obrázek 2.126. Nastavení - Přenášení souborů

Nastavení - Přenášení souborů

Obrázek 2.127. Nastavení - Zprávy

Nastavení - Zprávy

Obrázek 2.128. Nastavení - BlackList

Nastavení - BlackList

Obrázek 2.129. Nastavení - Zdroje

Nastavení - Zdroje

Obrázek 2.130. Nastavení - Roster

Nastavení - Roster

Obrázek 2.131. Nastavení - Zvuky

Nastavení - Zvuky

Obrázek 2.132. Nastavení - Status

Nastavení - Status

Další, samostatnou, sekcí nastavení je Security pro nastavení bezpečnosti. Můžete zde zakázat lokální ukládání historie, případně historii smazat, dále určit, že spojení má probíhat na bezpečném portu a protokolu (5223) a má-li se lokálně ukládat přihlašovací jméno a heslo.

Obrázek 2.133. Nastavení - Bezpečnost

Nastavení - Bezpečnost

Poslední skupinou jsou dostupné služby (s vyjímkou transportů, které byli hned na začátku této sekce). Ale zcela totožně jako u transportu zadáte potřebné identifikační údaje a příslušnou službu si zaregistrujete, případně odregistrujete.

Obrázek 2.134. Nastavení - Služby

Nastavení - Služby