2.5.2.2 Hlavní menu

Hlavní menu má 5 skupin: File, edit, View, Tools a Help. Pojďme se teď na jednotlivé skupiny podívat blíže.

V menu File nalezneme položky pro přihlášení, odhlášení, manuální změnu stavu, práci s účty (vytvořit nový, změnit účet, změnit heslo, změnit zdroj) a zavření okna. Zavření okna jej však jen minimalizuje do traye, skutečné zavření je možné jen z popup menu nad ikonkou BIMu v tray.

Druhým je menu edit. Obsahuje submenu Contacts pro práci s kontakty. Můžete kontakty přidat, hledat, mazat, přejmenovat, kopírovat do jiné skupiny, posílat někomu jinému, blokovat a pozvat do nějaké konference. Dále je tu submenu Group pro práci se skupinami. Můžete je přidávat, mazat, přejmenovávat, odesílat a dokonce zvát celé skupiny do konference. V BIM můžete mít kontakty duplicitně ve více skupinách, při mazání jste dotázáni, zda chcete kontakt odstranit z konkrétní skupiny nebo zcela. Dále tu máme položku User Profile pro úpravu naší vCard. Poslední je Preferences, ale to bych pro jejich rozsáhlost nechal na konec této kapitoly.

Menu View obsahuje zaškrtávací výběr pro zabrazení přezdívek, JID nebo celých jmen v rosteru. Další skupina výběru se týče zobrazení jen dostupných kontaktů, všech online kontaktů nebo úplně všech kontaktů.

Další menu je Tools. Join existing group otevírá dialog Konference, stejně tak Invite to. Další volbou je Send File pro odeslání souboru jistému kontaktu. Následuje Gateways, které otevře dialog Preferences pro registraci transportů. Poslední je Observers, tedy seznam kontaktů, které mohou vidět naši přítomnost, ač nejsou v našem rosteru. Každý kontakt pak můžete přidat do rosteru, smazat ho ze seznamu, zjišťovat jeho Profile, zahájit chat či blokovat tento kontakt.

Obrázek 2.120. Definice konference

Definice konference

Obrázek 2.121. Observers

Observers

Poslední menu je Help. Je tady k dispozici online nápověda, možnost odeslat chybovou zprávu, informace o serveru a informace o BIM

Obrázek 2.122. Informace o serveru

Informace o serveru