2.5.2.1 Pop-up menu

Najedeme-li ukazatelem myši na nějaký kontakt, objeví se jeho protokol (Jabber, ICQ transport,...), nick, celá adresa a status. Dvojklikem otevřeme okno chatu. Pravým tlačítkem otevřeme kontextové (pop-up) menu.

Volbou Chat otevřeme okno chatu. Send file otevře klasický dialog pro výběr souboru a poté dialog odeslání tohoto souboru. Před tím je dobré v nastavení zadat způsob přenosu souboru Peer to peer nebo příslušný server.

Obrázek 2.117. Posílání souborů

Posílání souborů

Další volba, Message Log, otevírá okno se zaznamenanou historií rozhovoru s daným kontaktem. V tomto okně je menu, pomocí něhož je možné historii uložit jako *.txt soubor, vytisknout ji, kopírovat celou nebo označenou část do schránky, mazat ji a prohledávat.

Obrázek 2.118. Massage Log

Massage Log

Další volba je Profile. Tato otevře vizitku příslušného kontaktu.

Obrázek 2.119. Profile

Profile

Následuje trojce položek pro managování rosteru, tedy smazání, přejmenování, nebo přesunutí kontaktu do jiné skupiny. Položkou Send To odešleme tento kontakt vybranému adresátovi.

Posledními položkami jsou Block pro blokování zpráv od tohoto kontaktu (tzv. Black List) a Invite to room pro pozvání daného kontaktu do nějaké konference.