2.4.2.8 Nastavení aplikace během připojení

Během připojení k IM serveru může uživatel měnit některé parametry v nastavení. Do nastavení se dostane volbou Zpět v kontakt listu a poté volbou Nastavení v hlavním menu.

Nastavit lze následující parametry:

Uložení změn se provede volbou Uložit. Volbou Storno se opustí nastavení bez uložení provedených změn. Návrat do kontakt listu se provede volbou Kontakty.