2.4.2.6 Historie zpráv

Do historie zpráv se uživatel dostane z menu v kontakt listu. V kontakt listu najede kurzorem na kontakt, u kterého ho zajímá historie. Zvolí Historie zpráv. Zobrazí se všechny zprávy, které byly přijaty od kontaktu a byly přečteny. Ještě nepřečtené zprávy se do historie neukládají.

Jsou zobrazeny, nejnovější jako první, nejstarší jako poslední. Do historie se také neukládají zprávy, které jsou odeslány. Pouze přijaté. Po přečtení zpráv v historii tam zůstávají, jsou však přemazány novějšími.