2.4.2.5 Zamknutí a odemknutí kláves

Zamknutí kláves proti náhodnému stisku, např. v kapse, lze provést volbou Zamknout. Tato volba se nachází buď v hlavním menu nebo v menu přístupném v kontakt listu. Při zamknutí je uživatel dotázán na 4-místné číslo. Pokud ještě uživatel klávesnici nezamknul, musí tento kód zadat pro kontrolu ještě jednou.

Odemknutí klávesnice se provede volbou Odemknout buď v hlavním menu nebo v menu přístupném v kontakt listu. Zadá kód a potvrdí.

Obrázek 2.112. Zamknutí kláves

Zamknutí kláves