2.4.2.4 Čtení a posílání zpráv

Když uživateli přijde zpráva, zobrazí se u kontaktu, od kterého byla poslána, obálka (značí, že přišla nová zpráva) a telefon pípne nebo zavibruje (pokud jsou tyto volby zapnuty a telefon ji podporuje). Také je u kontaktu zobrazeno celkový počet nepřečtených zpráv. Volbou Zpráva lze došlou zprávu (nebo zprávy) přečíst.

Poslání zprávy lze provést volbou Odpovědět při čtení zprávy nebo volbou Zpráva v kontakt listu. Po zadání textu zprávy lze pomocí volby ODESLAT! zprávu odeslat. Zpráva se odešle při dalším navázání spojení s cMessenger serverem.

Obrázek 2.110. Přijatá zpráva

Přijatá zpráva

Obrázek 2.111. Komunikace

Komunikace