2.4.2.2 Nastavení

Slouží k nastavení parametrů při přihlášení k uživatelskému účtu na cMessenger serveru.

Nastavení

Uložení nastavených parametrů se provádí pomocí volby Uložit. Volba Storno opustí Nastavení bez jakékoliv změny.

Obrázek 2.108. Nastavení cMessengeru

Nastavení cMessengeru