2.3.5 Jabber Browser

Obrázek 2.106. Jabber Browser

Jabber Browser

Jabber Browser je nástroj na procházení jednotlivými entitami sítě Jabber a zjišťování jejich vztahů a možností. Jako ve webovém prohlížeči obsahuje nástrojovou lištu s tlačítky Zpět, Opakovat, Domů, Přidat záložku, dále volbu zobrazení (velké ikony, detaily,...), zjištění vlastností zobrazených prvků a volbu zobrazení identifikátoru uzlu. Pod touto lištou je pole pro zadání (případně vybrání) adresy a pod ním pole pro zadání (vybrání) identifikátoru uzlu.

Stiskem levého tlačítka na dané položce se dostaneme na její podúrovně, stiskem pravého tlačítka aktivujeme pop-up menu. Browse a Browse In New Window fungují jako levé tlačítko, tedy procházení podúrovní elementu. VCard zobrazí jeho vizitku, Version jeho verzi, Time čas a Last Time/Activity poslední aktivitu. Search spustí průvodce hledáním kontaktu v daném adresáři nebo transportu. Register spustí průvodce registrací dané služby a konečně Join Conference umožní vstup do příslušné konference.