2.3.6 Conference

Obrázek 2.104. Okno konference

Okno konference

Rovněž okno konference je velice jednoduché a přehledné. Kromě zadávacího pole a pole historie má vpravo sloupec přihlášených uživatelů a zcela nahoře předmět konference. Kliknutím na odkaz Subject je možno změnit předmět, pravý klik v zadávacím poli aktivuje, podobně jako v chatu, nabídku Cut, Copy, Paste, Emoticons.

Pravý klik v sloupci přihlášených uživatelů aktivuje menu s možnostmi poslat zprávu nebo zahájit rozhovor s daným uživatelem, dále poslat mu naše JID nebo blokovat jeho zprávy. Administrátor má dále možnost uživatele vykopnout z konference (Kick), vykopnout a více ho nepustit (Ban), jmenovat jej moderátorem nebo administrátorem, a konečně Toggle Voice{FIXME}.

Pravý klik v okně historie aktivuje nabídku s možnostmi: Clear Window pro vyčištění okna historie, Show history spouští webový prohlížeč se zaznamenanou historií, Clear history pro její vymazání, Bookmark room pro přidání odkazu do záložek, Register with room je nefunkční pokus o registraci agenta{FIXME}, Invite Contacts pro pozvání kamarádů do dané konference, Change nickname pro změnu přezdívky v této konferenci, Save As pro uložení historie konference jako *.rtf soubor, Notification options pro výběr způsobu notifikace aktivity (jako u okna chatu), Word Wrap Input pro automatické zalamování konce řádků zpráv, Always On Top pro udržení okna nade všemi ostatními i při ztrátě zaměření. Administrátorovi se dále zobrazuje submenu Admin, díky nemuž má přístup na Voice list, Ban list, Member list, Moderator list, Admin list, Owner list, na konfiguraci místnosti a její zničení.

Obrázek 2.105. Owner's form

Owner's form