2.3.5 Chat

Obrázek 2.103. Okno Chatu

Okno Chatu

Okno chatu v porovnání s oknem zprávy neobsahuje pole předmětu, obsahuje zase zobrazovací pole historie. Zadávací pole je velikosti jedné řádky. Okno se liší především v pop-up menu. Předně, stiskem pravého tlačítka myši nad zadávacím polem je nám kromě klasických nástrojů Cut, Copy a Paste nabídnuta možnost vložit smajlíka (Emoticons, Ctrl + E). Dále jsou tu změny v menu kontaktu.

Určité položky tohoto menu již byly zmíněny v sekci Message, nyní se proto zaměříme na nové. Pomocí Save Conversation máte možnost uložit vaši konverzaci ve formátu *.rtf. Add to roster odešle uživateli autorizační požadavek a přidá ho do rosteru. Notification Options aktivuje dialog s výběrem typu notifikace při aktivitě v chatu. Může se zobrazit malý popup v pravém dolním rohu obrazovky, může blikat tlačítko v taskbaru, nebo může blikat tray ikonka. Always on top zakáže všem ostatním oknům překrýt tento dialog, Embed Returns umožňuje psát víceřádkové zprávy. Enter potom slouží k odřádkování, k odeslání Ctrl + Enter. Zapnutím Word Wrap Input se budou psané zprávy automaticky zalamovat na konci řádku.