2.3.4 Zpráva

Obrázek 2.102. Okno zprávy

Okno zprávy

Okno zprávy je velice jednoduché. Úplně nahoře je odkaz na adresáta, pod ním editační pole pro zadání předmětu zprávy a ještě níž pole pro zadání samotného těla zprávy. Výčet uzavírají tlačítka Send pro poslání zprávy a Cancel pro zavření okna.

Kliknutím na odkaz adresáta se zobrazí pop-up menu. První položka zobrazí historii zpráv s tímto kontaktem, druhá celou historii smaže. Show Profile zobrazí jeho vizitku, Client info opět zprostředkuje oblíbené nástroje na zjišťování verze jeho klienta, jeho čas a doba poslední činnosti. Block Contact přidá uživatele do seznamu kontaktů, jejichž zprávy budou trvale blokovány, Send File spustí dialog vyhledání souboru a jeho následné odeslání tomuto uživateli. Pod čarou je výběr ze zdrojů, ze kterých je případně tento kontakt připojen, takže můžete snadno vybrat, kam mu má být zpráva doručena.

Kliknutí pravým tlačítkem v zadávacím poli aktivuje klasickou nabídku Copy a Paste.