2.3.3 Hlavní menu

Hlavní menu sestává ze tří položek: Exodus, Tools a Help.

Menu Exodus začíná položkou Sign on/off pro přihlášení, případně odhlášení účtu, následuje View pro výběr zobrazení nástrojové lišty a zpráv, Clear Instant Messages pro smazání zpráv z přehledu, Send instant message pro otevření okna zprávy, start Chat pro otevření okna rozhovoru, Join a chat room pro spuštění průvodce výběru konference, Register with a service pro registraci služby, Change Password pro změnu hesla účtu a Exit pro ukončení klienta.

Obrázek 2.84. Výběr konference

Výběr konference

Menu Tools je poněkud komplikovanější. První položka je Contats. Je to submenu pro práci s kontakty, obsahující Add Contact pro přidání nového kontaktu, Remove a Contact pro smazání stávajícího, Contact's Message History pro prohlížení historie zpráv tohoto uživatele, Contact Properties pro zobrazení jeho vizitky, Find Contact in Roster pro hledání v rosteru, Find contact again pro pokračování hledání i po nalezené shodě, Search for a Contact pro spuštění průvodce hledáním kontaktu v JUD, případně v adresářích dalších sítí. Show only online je výběr zobrazení kontaktů v rosteru, zda jen online nebo všech, Add Roster Group je zadání nové skupiny kontaktů v rosteru a Subscribe for presence definuje, že tento kontakt uvidí váš skutečný status.

Další submenu je Presence. Obsahuje volby pro výběr statusu, včetně definice vlastních a prostého přepínání (Toggle).

Obrázek 2.85. Definice statusu

Definice statusu

Další volbou je edit my registration, kterážto spouští průvodce registrací pro úpravu dat o nás, případně účet smazat. edit my vCard/Profile slouží ke úpravě naší vizitky, Lookup a vCard k prohlížení vizitky cizí. Add a bookmark přidá záložku k definované konferenci, Jabber Browser popíšeme později. Server info přináší informace o verzi a času serveru, Show Debug XML otevírá konzoly zobrazující XML komunikaci mezi klientem a serverem, Plugins{FIXME}. Options probereme v další kapitole, nyní se ještě míníme o nápovědě.

Menu Help obsahuje odkaz na oficiální anglickou příručku užaivatele Jabberu, domovskou stránku Exodu, zadání návrhu na nové funkce, report chyb, odkazy na Jabber.org a Jabberstudio.org a samozřejmě stručné seznámení About.