2.3.2.1 Pop-up menu

Stiskem pravého tlačítka myši nad určitou položkou rosteru aktivujeme kontextové (popup) menu.

První volba je Chat, kterou otevřeme okno rozhovoru, obdobně Message otevře okno Zprávy včetně přehledného zobrazení předmětu zprávy. Volbou Send File otevřeme dialog výběru souboru, který následně spustí File Transfer Manager.

Obrázek 2.81. File Transfer Manager

File Transfer Manager

Invite to Conference zve dotyčný kontakt do konference. Vyberete si z konferencí, kde jste zrovna přihlášeni, volitelně můžete změnit text pozvánky, případně vybrat i další kontakty pro odeslání pozvánek.

Obrázek 2.82. Pozvánka do konference

Pozvánka do konference

Odeslat tento kontakt můžete odeslat kamarádovi pomocí další volby, Send Contact To. Otevře to seznam kontaktů s možností zadat i JID ručně. Skupina Client Info obsahuje oblíbené nástroje Version Request pro zjištění typu a verze klienta a OS tohoto kontaktu, Time Request pro zjištění, jaký je právě u něj čas a Last Activity zprostředkující informaci o času poslední činnosti tohoto uživatele.

Další skupina Presence obsahuje příkazy Send Visible pro odeslání skutečné vaší skutečné přítomnosti, Send Invisible pro skrytí přítomnosti a Subscribe again pro oseslání požadavku na autorizaci.

Klávesou F2 nebo další položkou popup menu můžete daný kontakt přejmenovat. Následující volba aktivuje defaultní webový porhlížeč se zobrazením historie rozhovorů s tímto kontaktem.

Pod čarou pak máme volby Block pro blokování zpráv od tohoto kontaktu, Remove pro jeho smazání z rosteru a Properties pro prohlížení jeho vCard.

Obrázek 2.83. Vizitka

Vizitka