2.3.2 Hlavní okno

Hlavní okno tvoří jako obvykle roster členěný do skupin, pod ním tlačítko na změnu stavu (i když zde to není tak úplně tlačítko, nýbrž jen "odkaz"), nad ním pak tlačítka pro zobrazování všech či jen online kontaktů, přidání kontaktu, konference a hledání a ještě nad tím hlavní menu programu. Následující obrázek zachycuje hlavní okno s ukotvením událostí. Na druhé kartě pak probíhá rozhovor.

Obrázek 2.80. Hlavní okno

Hlavní okno