2.3.1 Stáhnutí, instalace, spuštění, registrace

Ze sekce Download nebo z odkazu se sekce Linky si klienta stáhnete a nainstalujete. Instalace je rychlá a jednoduchá, včetně výběru součástí. Program se nainstaluje do c:\Program Files\Exodus.

Obrázek 2.78. Instalace

Instalace

Po instalaci jej spustíte z nabídky start nebo ze zástupce na ploše. Objeví se okno pro zadání informací o účtu. Na první kartě Profile vyplníte potřebné informace o sobě, tedy jméno, heslo, server, případně zdroj. V případě tvorby nového účtu jen zaškrtnete This is a new account.

Obrázek 2.79. Účet

Účet

Na další kartě zadáváme způsob připojení (normální nebo přes HTTP), prioritu, případně adresu serveru a port. Karta SSL slouží pro definici bezpečnosti, importu SSL certifikátu apod. Na kartě Proxy vybereme typ používaného proxy serveru a informace pro spojení s ním. Konečně karta HTTP Polling slouží pro zadávání adresy, přes kterou budeme spojení tunelovat.