2.1.8 Jabber Browser

Jabber browser je nástroj na procházení různými Jabber servery a jejich službami, konferencemi atd. Okno jako takové připomíná do značné míry web browser, spouští se třetím tlačítkem v hlavním okně.

Obrázek 2.44. Jabber browser

Jabber browser

Nahoře máme lištu s navigačními tlačítky - Back, Forw., Stop, Refresh, Home. Pod nimi pole pro zadávání adresy, v pravo (...) pro výběr serveru ze seznamu, refresh a smazání historie z drop-down seznamu. Hlavní část okna zabírá tabulka výsledků a levý sloupec nabídek. Zcela dole je samozřejmě stavová lišta.

Takže, do příslušného pole zadáme adresu serveru (případně jeho služby - každá služba, konference, účastník konference apod. se dá identifikovat jednoznačnou adresou, například hauz@conf.netlab.cz/Tvrdiaak je adresa Tvrdiaaka jako účastníka místnosti hauz na konferenčním serveru netlab.cz, zatímco icq.netlab.cz je služba ICQ transport). Takže po zadání adresy se nám zobrazí v tabulce výsledků všechny podsložky adresy, například služby poskytované zadaným serverem. V nabídce vlevo se podle typu cile zobrazi různá tlačítka pro získávání informací, případně konání akcí. Pod nimi je jméno právě zobrazovaného cíle, jeho kategorie a XML namespaces, tedy v podstatě co všechno tento cíl umožňuje. Kromě tlačítek vlevo je nabídka možná i po stisku pravým tlačítekm myši na příslušný prvek.

Praktické použití si ukážeme na příkladu. Řekněme, že z Jabberu chcete posílat zprávy na ICQ. Procházíte různé srvery, až narazíte na jeden, který nabízí službu s typem icq. Kliknete na ní pravým tlačítkem a vyberete Registrace. Otevře se vám okno známé z kapitoly 2.1.4.3 a dále postupujete podle ní.