2.1.6 Rozhovor

Zpráva je určena pro jednorázové poslání i většího vzkazu. Rozhovor je pro ustavičné vyměňování krátkých myšlenek.

Obrázek 2.40. Okno rozhovoru

Okno rozhovoru

Okno rozhovoru je rozděleno na dvě části. Ve větší horní se zobrazuje historie rozhovoru (zobrazovací pole), do menší spodní píšeme naše zprávy(zadávací pole).Pod ním je stavová liště, kde se zobrazuje, zda váš partner zrovna píše zprávu a podobně.

Vpravo od tohoto zadávacího pole jsou dvě tlačítka. První je odeslání příspěvku (běžně zprostředkované enterem nebo Ctrl+Enter). Druhé je tlačítko zastavení rolování. Ve standardním režimu se totiž horní část obrazu automaticky roluje, aby byli vidět poslední příspěvky. Pokud je však váš partner příliš rychlý, nestíháte všechno číst a nemůžete si ani zpětně příspěvky pročítat, neboť každým zasláním nového odskočí rozhovor na konec. Po stisku uvedeného tlačítka však toto odskakování zakážeme a můžeme si v klidu číst.

Mezi zadávací a zobrazovací částí je pruh s vizuálními nástroji. Zcela vpravo je tlačítko pro zadávání smajlíků. Vedle něj je tlačítko pro povolení stylů písma. Po jeho stisknutí budou zpřístupněny další prvky v této oblasti. Pokračujeme-li v popisu zprava doleva, jedná se o tlačítka pro podtržení textu, kurzívu, tučné písmo, barvu, velikost a font. Ovšem je třeba si uvědomit, že ne všichni klienti podporují styly písma, takže je možné, že vaši zprávu zobrazí jako normální text.

Má-li váš partner v rozhovoru definován avatar, zobrazuje se v pravé horní části zobrazovacího pole. Nad ním je vlaječka země, ze které tato osoba je, má-li to samozřejmě definováno.

Nad zobrazovacím polem je také menu rozhovoru. První položka menu se jmenuje podle kontaktu, se kterým hovoříme a není to vlastně nic jiného, než pup-up menu známé z rightclicku nad rosterem.

Druhým je Rozhovor. Povolením "Autoclose" módu se po každé napsané zprávě okno zavře. Povolením Enteru se zprávy nebudou odesílat stisknutím Enteru, ale kombinací Ctrl+Enter. Máte-li nainstalovaný PGP klíč, máte možnost zprávy šifrovat, elektronicky podepsat, nebo obojí. Další nabídkou menu je možnost rozhovor uložit jako html stránku, i možnost rozhovor vytisknout (nabídka zahrnuje náhled i definici okrajů papíru...). Odkaz nastavení vám zpřístupní kartu Zprávy z Nástrojů Hlavního menu. Poslední nabídkou z tohoto menu je Close, kterým se pochopitelně okno zavře.

Třetí menu je Upravit. Zahrnuje klasickou sbírku nástrojů pro editaci textu, jmenovitě Zpět, Znovu, Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Smazat, Vybrat vše. Není snad nutné zdůrazňovat, že tyto nástroje jsou aplikovatelné v zadávacím poli, nikoli v tom, co již bylo odesláno do internetu.

Menu Zobrazit zpřístupňuje editační nástroje zobrazovacího pole. Můžete kopírovat obsah do schránky, kopírovat odkaz, kopírovat odkaz do záložek (bookmarks), smazat obsah okna i s historií a vybrat vše.

Poslední menu v tomto okně jsou Zprávy, díky kterému si můžete zobrazit historii zpráv s daným kontaktem za zvolené období, případně úplně všechny.