2.1.5 Zpráva

Obrázek 2.37. Okno zprávy

Okno zprávy

Okno zprávy obsahuje pole pro samotné zadávání textu, pod ním stavová lišta a nad ním menu, případně i záložky.

Na stavové liště se při psaní textu zobrazuje počet napsaných písmen, v případě došlé zprávy dále její typ a čas přijetí.

Nad zadávacím polem karty Zpráva je pruh s vizuálními nástroji. Zcela vpravo je tlačítko pro zadávání smajlíků. Vedle něj je tlačítko pro povolení stylů písma. Po jeho stisknutí budou zpřístupněny další prvky v této oblasti. Pokračujeme-li v popisu zprava doleva, jedná se o tlačítka pro podtržení textu, kurzívu, tučné písmo, barvu, velikost a font. Ovšem je třeba si uvědomit, že ne všichni klienti podporují styly písma, takže je možné, že vaši zprávu zobrazí jako normální text.

Má-li váš partner v rozhovoru definován avatar, zobrazuje se v pravé horní části zadávacího pole. Nad ním je vlaječka země, ze které tato osoba je, má-li to samozřejmě definováno.

Nad zadávacím polem je také menu zprávy. První položka menu se jmenuje podle kontaktu, kterému zprávu píšeme a není to vlastně nic jiného, než pup-up menu známé z rightclicku nad rosterem.

Druhým je Zpráva. Zde můžete zadat předmět zprávy (jako u klasického mailu), zvolit Typ zprávy(běžná, rozhovor nebo titulek (headlines). Volbou Advanced mode přepneme okno do pokročilejšího nastavení (viz konec této sekce), volbou Allow empty messages zakážeme kontrolu znemožňující odeslání zprávy bez textu. Máte-li nainstalovaný PGP klíč, máte možnost zprávy šifrovat, elektronicky podepsat, nebo obojí. Odkaz nastavení vám zpřístupní kartu Zprávy z Nástrojů Hlavního menu.

Třetím menu je Historie zpráv. Otevře se tím okno se zobrazením historie zpráv s možností výběru časového rozpětí tohoto zobrazení.

Posledním menu je Poslat. Tímto se přirozeně odešle zpráva zvolenému adresátu (či adresátům).

Pokud jsme v menu Zpráva nastavili Advanced mode, vidíme kromě karty Zpráva další, konkrétně URL, Seznam kontaktů a Příjemci. Tímto způsobem můžete ke zprávě připojit zajímavý link i kontakty ze svého rosteru. A zpávu můžete rozeslat více lidem. Odeslat zprávu můžete i stiskem Ctrl + Enter.

Obrázek 2.38. Příjem kontaktu

Příjem kontaktu

Obrázek 2.39. Příjem linku

Příjem linku

Příjemce může takovou zprávu pohodlně zpracovat. Zařadit kontakt do svého rosteru i link do svých záložek (bookmarks).