2.1.4.8.2 Zprávy

První záložka v menu nastavení se týká zpráv.

Obrázek 2.25. Nastavení - Zprávy

Nastavení - Zprávy

Přehled vlastností