2.1.4.1 Přidat kontakt

Po rozklinutí této položky nám klient nabídne, zda chceme přidat kontakt do rosteru podle JID nebo z různých transportů (ICQ, Yahoo atd.). Pokud budete používat i transporty, je nutné nejprve daný transport zaregistrovat - viz 2.1.4.3. Místo JID v takových případech použijete identifikátor kontaktu v oné síti, ale jinak je postup i dialogy totožný, takže popíšeme všechno naráz.

Obrázek 2.13. Dialog přidat kontakt

Dialog přidat kontakt

Dialog pro přidání kontaktu sestává z pole JID, kam vyplníme identifikátor dané osoby, pole Přezdívka, kam vyplníme jméno, jak se nám bude zobrazovat v rosteru a Skupina (v rosteru), do které se kontakt přiřadí.

Další možnosti se týkají autorizace. Zaškrtnutím Subsribe for presence info umožníte novému kontaktu vidět vaši přítomnost, políčkem Autorizuj automaticky určíte, že bude-li váš kamarád chtít si vás přidat do svého rosteru, už nebude potřebovat vaše potvrzení. Do vaší žádosti o autorizaci můžete zadat vlastní text, do políčka Žádost.

Allow empty node je políčko umožňující neúplné zadání JID do rosteru (bez zavináče). Užitečné to je pro zadávání různých transportů ku příkladu.

A toto se objeví vašemu kamarádovi, když si jej přidávate do rosteru:

Obrázek 2.14. Dialog autorizace

Dialog autorizace