2.1.4 Hlavní menu

Hlavní menu je dostupné po stisku tlačítka ze žárovičkou (která je jakýmsi symbolem jabberu). V následujících subkapitolách si některé z nich probereme podrobně. Některé však vynecháme a spokojíme se s poznámkou, že Konec uzavře klienta, O... spustí okno s informacemi o JAJC a MMikelovi, SSL spustí okno s informace o SSL certifikátu serveru a že Skin jsme probrali v předchozí kapitole. Pojďme se tedy podívat na další.

Obrázek 2.12. Hlavní menu

Hlavní menu