2.1.3.1 Pop-up menu

Stiskem pravého tlačítka myši nad nějakou položkou v rosteru se nám rozbalí tzv. pop-up menu. Bude se přirozeně lišit podle typu položky, ale u většiny kontaktů bude vypadat nějak takto:

Obrázek 2.9. Pop-up menu

Pop-up menu

Prvními volbami můžete odeslat jednoduchou zprávu nebo zahájit rozhovor. O tom, která z těchto možností bude implicitní při dvojkliku na kontakt, se rozhodnete v nastavení.

Pokud toto menu aktivujete nad svým vlastním účtem z jiného zdroje, objeví se též volba Nahraj nepřečtené zprávy, kterou se stáhnou všechny neprohlédnuté zprávy z tohoto zdroje.

Další volbou je Pozvání do. Pokud se bavíte v nějaké konferenci, můžet tímto pozvat další kamarády k rozhovoru v ní.

Máte-li nainstalovaný plugin File X-fer{LINKS}, je další volbou možnost odeslat vašemu online kontaktu soubor z vašeho harddisku. Pomocí klasického vyhledávače najdete požadovaný soubor, připíšete k němu libovolnou poznámku, zvolíte typ přenostu (peer to peer nebo bytestream) a potvrdíte OK.

Pokud máte plugin Push-To-Talk, spustíte volbou Talk tohoto menu okno pro posílání hlasu přes IP. Máte-li Buzz plugin, můžete pomocí volby Buzz vašemu kontaktu poslat upozornění (budíka).

vCard je elektronická vizitka. Pomocí této volby si můžete vizitku svého kamaráda detailně prohlédnout.

Informace o klientu je vlastně submenu, poskytující data o připojeném klientu vašeho kamaráda. Nejdůležitější je Verze, ukazující typ a verzi klienta a operačního systému, a Čas, ukazující aktuální čas vašeho kamaráda (velice užitečné, máte-li kontakty v různých časových pásmech). Užitečná je rovněř Doba nečinnosti, ukazující dobu, po kterou je klient neaktivní, tedy jak dlouho váš kamarád nikomu nic nenapsal. Volbou Procházet se vám zpřístupní veškeré uvedené možnosti v Jabber browseru. Discovery info nám zobrazí protokolem určené informace o daném elementu.

Historie zpráv otevírá okno, ve které vidíme naše rozhovory s tímto kontaktem. Můžeme si vybrat, jak dávná historie nás zajímá, i hledat v těchto zprávách.

Obrázek 2.10. Okno historie zpráv

Okno historie zpráv

Hledání výrazu ve zprávách nám nabízí též další volba. Zadáte regulární výraz pro hledání a JAJC vám ukáže všechny rozhovory s touto osobou, ve kterých tento výraz padl.

Ke každému kontaktu si můžete přidat vlastní poznámky. Seznámíte-li se například s novým kamarádem, zapíšete si pár informací o něm. Velice to pomůže při dalších rozhovorech.

Přítomnost je další submenu. Posláním přítomnosti dáváte konkrétnímu kontaktu vědět, jaký je váš skutečný stav, i když jste invisible(tedy když vás nikdo nevidí). Schováním přítomnosti se zase budete jevil offline tomuto kontaktu, i když ostatní vás vidí online. Trvale lze těchto stavů docílit pomocí Blacklistu a Whitelistu. Abyste viděli čísi přítomnost, musí vás nejprve autorizovat. Požadavek na autorizaci můžete odeslat volbou Požádat o autorizaci z tohoto submenu. Pokud nechcete, aby vás váš kamarád měl dále ve svém rosteru, odešlete mu Požadavek na zrušení autorizace. Objeví se mu tato informace, ale je jen na něm, jestli vás skutečně smaže.

Obrázek 2.11. Zrušení autorizace

Zrušení autorizace

Verify sign je ověření PGP podepsané přítomnosti uživatele. Zobrazí se jen u uživatelů s podepsaným statusem.

Další volby se týkají managementu vašeho rosteru. Můžete kontakt přejmenovat, přesunout do jiné existující skupiny nebo vytvořit novou, či kontakt se seznamu smazat.

Pomocí submenu Rozšířené se vám nabízejí další volby.

Můžete si vybrat vlastní Nastavení vzhledu ikon. Chcete-li mít například kontakt vypadající jako ICQ, nebo speciální ikonky pro zobrazování počasí.

Volbou Blokovat kontakt přidáte kontakt do Blacklistu, tzn. nemůže vám poslat zprávu.

Zařezení V viditelném seznamu naopak umožní vašemu kamarádovi, aby viděl vaši skutečnou přítomnost, i když je váš status neviditelný.

Pomocí Kódování můžete nastavit překódování zpráv od tohoto kontaktu, abyste je viděli správně.

Volbou zkopírovat text do schránky zkopírujete příslušný nick, volbou Copy JID to clipboard zase skutečné JID a zdroj.

Submenu PGP dává přednastavit každé budoucí zprávě tomuto kontaktu, zda bude šifrována, digitálně podepsána nebo obojí.

Volbou Hide schováte kontakt vašeho rosteru. Vrátit jej do rosteru můžete z menu Nástroje, Nastavení, kde je jejich seznam.

Poslední možností je Hotkey, pomocí čehož nadefinujete klávesovou zkratku pro zprávu (příp. rozhovor) s tímto kontaktem.

Pokud však toto menu aktivujete nad svým vlastním účtem z jiného zdroje, je poslední možností Logoff, kterou ten druhý zdroj odhlásíte.