2.1.3 Hlavní okno

Hlavní okno JAJCe tvoří vlastně váš roster. Hned na začátku tu máte skupinu Agents, ve které je váš server. Podle toho, co všechno si zaregistrujete, budou zde přibývat další agenti, transporty, utility, ale i pluginy do JAJC. Přirozeně tu budou vznikat nové skupiny a ve skupinách kontakty na vaše kamarády.

Zcela dole je tlačítko, pomocí něhož znadno ručně nastavujete svůj status (Online, Away apod.) Dále jím můžete ukončit program, nebo se jen odhlásit. Ale můžete si také vytvořit vlastní stav - jednoduše si vyberete typ stavu o vložíte vlastní text.

V horní části okna máte nástrojovou lištu s ikonkami. První, žárovička je hlavní menu.

Druhou, Show only online users, se určuje, zda má váš roster zobrazovat všechny vaše kamarády, nebo jenom ty, kteří jsou zrovna online. Toto je velice užitečné, až budete mít v rosteru větší počet kontaktů a do okna se nevejdou.

Třetí je Jabber Browser, díky kterému můžete procházet prostředí Jabberu, jednotlivé servery a vidět, jaké služby poskytuje, jaké má aktivní konference, kolik v nich zrovna chatuje lidí a tak dále.

Další jsou Notes, Poznámky. Aktivujete tím miniaturní textový editor a zapíšete novou poznámku. Můžete si ji pojmenovat, zaheslovat a uložit na server. Tyto poznámky vám budou přístupné odkudkoliv.

Předposlední ikonkou jsou Headlines, novinky. Tyto použijete typicky pro hlášení novinek o nových mailech při přihlášení do MSN či Yahoo. Velice komfortně se dají použít jako RSS čtečka, ale o tom později.

Žhavou novinkou ve verzi 1.109 je poslední ikonka pro managování záložek (bookmarks). Můžete zde organizovat záložky konferencí i skutečná URL.

Asi první věcí, kterou budeme chtít, je upravit si klienta podle svých představ. Především jazyk a skin. Obojí uděláte z hlavního menu. Ale obojí si musíte stáhnout. Různé jazykové lokalizace, včetně češtiny, si můžete stáhnout přímo ze stránky autora http://jajc.ksn.ru. Používané skiny podporují klasické formáty (*.uskn, *.kskn, *.xskn, *.mskn, *.msstyles), takže si je můžete stáhnout např. z http://themexp.org. Já příkladně používám skin Corona.

Obrázek 2.7. Změna jazyka

Změna jazyka

Obrázek 2.8. Změna skinu

Změna skinu

Jak jazyk, tak skin se dá měnit plynule, bez potřeby restartovat JAJC.