2.1.2.2 Pokročilá nastavení

Po přečtení 2.1.2, případně 2.1.2.1 bychom měli být schopni se bez problémů připojit. Ale nevyužili bychom tím plný potenciál. JAJC umožňuje přepínat mezi různými uživateli, definovat zdroje, bezpečnost připojení a podobně. Pojďme se tedy na tato nastavení podívat blíže.

Obrázek 2.5. Spuštění JAJCe

Spuštění JAJCe

Jak vidno z nám již známého obrázku, spoustu možností nám skýtá již první dialog.

Pole Account slouží k přepínání (na počátku samozřejmě k tvorbě) rozdílných účtů. Pomocí ikonek vedle je můžete vytvářet a mazat.

Pole username, password, Server a Create new account jsme již probrali. Pokud se chcete při každém spuštění rovnou přihlásit, zaškrtněte pole Save password, jinak budete muset pokaždé znovu zadávat vaše heslo.

Další volby jsou ty slavné zdroje. Budete-li se připojovat z více počítačů, je dobré každý z nich nějak specifikovat(např. Práce, Doma, Notebook, Palmtop apod.) Vaši kamarádi ve svém rosteru pak uvidí, odkud jste připojeni.

Svému zdroji můžete též zadat prioritu. Pokud pak budete připojeni z více počítačů zároveň, zprávy pro vás budou posílány na ten zdroj, kde bude nejnižší číslo. Pokud má víc zdrojů stejnou nejnižší prioritu, Jabber se pokusí rozhodnout, který zdroj byl naposledy aktivní.

Zaškrtávacím políčkem Automatically log on určíte, zda se má klient po spuštění ihned přihlásit a polem After connect stay zase, jaký status vám má přiřadit.

Obrázek 2.6. Připojení přes IP

Připojení přes IP

Karta Connection je poměrně detailně vysvětlena v 2.1.2.1. Pouze tři poslední zaškrtávací políčka zatím unikla naší pozornosti. Zde je jejich význam:

Políčkem Use SSL určíme, že chceme používat bezpečné připojení. Jabber defaultně používá pro nezabezpečené připojení port 5222 a pro zabezpečené 5223. O bezpečnosti a PGP klíčích si budeme povídat později.

Některé servery nezvádají šifrovaná hesla. Zaškrtnutím Use plain text passwords se jim místo šifrovaného hesla posílá prázdný text. Není dobré toto používat bez zabezpečeného spojení.

V případě potřeby si můžete svá nastavení (avatary, roster atd.) místo na serveru ukládat na váš počítač do registrů. Toho dosáhnete zaškrtnutím Store all settings locally.

Volbou Server doesn't support "x" element in roster...{FIXME}

Dále tu máme tlačítko Import SSL certificate, kterým otevřeme dialog výběru souboru *.cer s binárním certifikátem.

Kartu Proxy settings zde podrobněji rozebírat nebudeme. Význam každého políčka je dle našeho názoru plně pochopitelný z jejich označení.