2.1.2.1 Řešení problémů s připojením

Pokud se připojení napoprvé nezdařilo, není nutné ztrácet hlavu. Nejprve si ověřte, že jste zadali správně všechny požadované informace a že server je v tuto chvíli přístupný (např. příkazem "ping adresa_serveru"). Pokud je všechno v pořádku, pravděpodobně vám stojí v cestě proxy server nebo firewall.

Obrázek 2.2. Aplikace příkazu PING

Aplikace příkazu PING

Je tedy třeba vyzkoušet, v čem to je. Pokud se připojujete z firmy, je velice dobře možné, že síť používá server proxy. Nejpohodlněji se s tímto problémem vypořádáme, když necháme JAJC, aby se s tím vypořádal sám. Jednoduše vyberte na kartě Proxy v dialogu Accounts možnost Use IE settings. Potom se parametry spojení nastaví sami.

Obrázek 2.3. Proxy settings

Proxy settings

Další věcí na vyzkoušení je připojení přes IP. Tím se eliminuje 90% problémů se sítí. V podstatě stačí, abyste dokázali na váš Jabber server pingnout a můžete se připojit. Rovněž se tím připojíte na zadanou adresu, bez ohledu na to, jak se vám překládá jméno serveru.

Obrázek 2.4. Připojení přes IP

Připojení přes IP

Pokup by toto stále ještě nepomohlo, což už není ani trochu pravděpodobné, stále máme možnost použít HTTP Polling. To provedete zaškrtnutím příslušného políčka (viz obrázek nahoře). Pole port se znepřístupní, neboť JAJC automaticky použije port webového prohlížeče. Jako adresu můžete zadat třeba http://netlab.cz/cgi-bin/httppoll.cgi. Je nutné mít správně vyplňenou proxy, podle našich zkušeností to nefunguje s automatickým nastavením (Use IE settings).