1.4.3 Komunikace

Je tradicí vysvětlovat princip komunikace Jabberu na příkladu ze Shakespeara. Všichni známe nejslavnější romantickou dvojici Romeo a Julii. Představte si Julii nahoře na balkoně a Romea dole v zahradě Capuletů. Julie však neposílá vzkaz přímo Romeovi (tzv. peer-to-peer). Má totiž účet na Capuletím Jabber serveru. Jelikož je Julie Capuletová, zaregistruje si jméno Julie na rodiném serveru capulet.com, takže její JID, tedy její plně určující adresa, je julie@capulet.com. Obdobně Romeo má účet na rodiném serveru a jeho JID bude romeo@montague.net.

Takže se Julie přihlásí na capulet.com a může svému miláčkovi poslat zprávu.

Takže co se stane, když na balkóně spustí na svém notebooku Jabber klienta:

V tomto příkladu máme spoustu prvků: Klienti na různých operačních systémech, vícenásobné servery, komunikační kanál mezi servery a milence pronásledované osudem. Jabber skýtá všechno kromě toho posledního prvku. A mnohem více. Možnosti Jabberu dále vysvětlíme na následujícím obrázku.

Obrázek 1.20. Komunikace v Jabberu

Komunikace v Jabberu

Vlevo nahoře máme Klienta 1 na PC. Tento se připojí k Serveru 1 a může si povídat s celým světem. Například s uživatelem stejného serveru připojeného z mobilního klienta, ale i s uživateli jiných serverů, a to i krytými za firewallem. Díky transportům se domluví i s uživateli jiných sítí IM, například ICQ nebo Yahoo. Stejně tak může posílat zprávy jako maily a přijímat maily jako zprávy. Tyto transporty dokonce ani nemusí být na jeho domovském serveru, stačí si toho či onoho agenta registrovat na tom serveru, který ji poskytuje. Technicky zdatnější uživatel si může naprogramovat vlastní službu, která ho bude prostřednictvím Jabbera informovat například o novinkách na jeho oblíbeném situ nebo o otevření zabezpečených dveří.