1.3.12.3 Tunel

Může se stát, že ani jedno z výše popsaných řešení vám nebude vyhovovat. Ani takové případy nejsou beznadějné. Existuje celá řada programů, které poskytují jiným programům (např. libovolným jabberským klientům) tunelovací služby. Jejich popis však značně přesahuje rámec této dokumentace.