1.3.12.2 Firewall

Tunelování přes HTTP je další obrovskou výhodou Jabberu. V principu jde o to, že se komunikace mezi jabberským klientem a serverem maskuje za komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem (probíhá přes port 80), což firewall pochopitelně dokonale zmate. Spojení, které by za normálních okolností zablokoval, v důsledku toho propustí.

Připojení skrze HTTP tunel má svoje výhody i nevýhody. Jedinou, hlavní a nejúžasnější výhodou je, že funguje téměř za všech okolností a to i za restriktivními firewally (výjimkou je pouze případ, kdy by firewall blokoval celou doménu vašeho serveru, ale pak můžete využít jakýkolv jiný), nevýhodou pak může být o něco pomalejší doručování zpráv (ale stále v řádu jednotek vteřin).

Vystačíte-li si namísto plnohodnotné klientské aplikace jen s javovým appletem, je věc ještě jednodušší. Prostě spusťte Jabberapplet a je to. Tento webový klient se přes tunel připojuje automaticky.

Obrázek 1.19. Nastavení klienta pro přístup za firewallem

Nastavení klienta pro přístup za firewallem