1.3.12 Připojení přes restrikce

Tato kapitola je s úpravami převzata z původní verze jabber.cz ...

Proxy i firewall jsou jakýmsi mezistupněm mezi vaším počítačem a veřejným internetem ve větších lokálních sítích. Proxy server slouží k monitorování a správě provozu mezi vnitřní sítí a vnějškem, firewall chrání vnitřní síť a počítače do ní zapojené před útokem zvnějšku. Přestože to nemusí být přímo úmyslem administrátora, proxy server i firewall mohou při určitém nastavení znemožnit jabberským klientským programům, aby se připojily k jabberskému serveru standardním způsobem (trvalé spojení na portu 5222 nebo 5223).