1.3.11.1 Transporty do jiných IM sítí

Jak bylo uvedeno v 1.2.8, transporty jsou speciální agenti (chcete-li služby), díky kterým můžete komunikovat s jinými sítěmi (Srov. obrázek). Nejčastější transporty, alias brány, jsou na ICQ, Yahoo! Messenger, AIM a MSN. Narozdíl od klientů obhospodařujících více systémů (jako Trilian nebo Miranda), díky transportům probíhá komunikace vašeho klienta pouze s vaším serverem po vašem portu, takže se můžete připojit i k síti, na kterou jste před tím dříve neviděli např. kvůli restrikcím firewallu nebo proxy.

Způsob registrace je prakticky totožný u každého z nich, proto je tu nebudu dlouze rozebírat. Pomocí Jabber browseru zjistíte, které transporty váš server poskytuje a buď přímo tam a nebo v hlavním menu klienta zvolíte Registrovat příslušnou službu. Zadáte ID a heslo vašeho účtu u příslušné sítě, potvrdíte - a hotovo.

Uživatele z jiných sítí pak přidáte stejným postupem jako z Jabberu, akorát v menu zvolíte, z jaké sítě konkrétně ho máte.

Poznámka: Aby mohla probíhat popsaná komunikace, musí sloužit Jabber server jako taková "proxy". Z toho důvodu musí ukládat vaše ID a heslo, aby mohl vystupovat jako vy. Pokud vám tento fakt není příjemný, transporty nepoužívejte.

Obrázek 1.16. Transport na ICQ

Transport na ICQ