1.3.11 Transporty, brány

Transporty, neboli brány, jsou služby běžící na serveru, které provádějí překlad zpráv do formátu užívaného v cílové síti a přeposlání takovéhoto výsledku na správnou cílovou adresu. Díky tomu se z Jabberu stává univerzální "komunikační centrum". Ta poezie ale spočívá v tom, že uživatel si jen vybere, jaký transport chce používat a tím mu veškeré starosti končí. Jaké má alternativy? Může použít některý z multiprotokolových klientů, jako je Gaim, Miranda nebo Trilian, pokud se bavíme o komunikaci s jinými IM sítěmi. Ale tyto se mnohdy brání, protože jim tak utíkají peníze z reklam z nativního klienta. Takže prostě trochu pozmění protokol a všichni "nenativní" klienti mají smůlu. Potom si každý uživatel musí stahovat a instalovat novou verzi klienta, což jistě není příjemné. Uživatel Jabberu oproti tomu jen počká až bude aktualizován transport a pak mu to samo začne zase chodit.