1.3.6.2 Příkazy chatu

Většina konferencí přijala některé příkazy používané v IRC. Ty nejčastější jsou:

/me *** informace o tom, co děláme

/nick ** změna přezdívky

/topic ** změna komentáře místnosti

/whois ** informace o osobě

/kick ** vyhodit osobu z konference

/ban ** vyhodit osobu z konference se zákazem vstupu

Obrázek 1.11. Použití /me v konferenci

Použití /me v konferenci